Selger og kjøper

Selger av tjenesten er Spreking As (org 931 854 380.) Grenseveien 21, 4313 Sandnes

Kjøperen av tjenestene som Spreking tilbyr betegnes i det følgende som Kunden

Avtaleinngåelse og betaling

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til Spreking. Medlemskap betales forskuddsvis for hver påbegynte nye måned, fra påmeldingsdato. Eksempel: hvis du melder deg på 5. januar, vil neste betaling utføres 5. februar, og gjelde til og med 4. mars.

Avbestilling

Avtalen kan avbestilles når som helst. Avbestillingen vil da gjelde fra neste betalingsdato. Det blir ikke refundert betaling de gjenstående dagene for måneden som er forhåndsbetalt.

Vanetrener

Spreking forbeholder seg retten til å bestemme hvem Kunden får tildelt som trener, og til å sette inn en vikarierende trener om den opprinnelige treneren skulle bli borte fra jobb. Etter påmelding har Kunden selv ansvar for å booke tid med sin tildelte trener for første møte. Spreking på sin side forplikter seg til å kunne levere oppfølging innen 5 arbeidsdager etter at Kunden har meldt seg på. Oppfølging gis ved behov når Kunden trenger ekstra støtte og motivasjon for å klare å gjennomføre planen.

Angrerett
Kunden kan benytte angreretten innen 14 dager. Hvis Kunden allerede har hatt første samtale med treneren sin før angrefristen utløper, bortfaller angreretten i henhold til angrerettloven paragraf §22, artikkel 16,4. Ved kjøp godtar kunden dette.

Ønsker kunden å angre, skal det gjøre skriftlig på mail til hallo@spreking.no og punktene ovenfor må være fulgt for at det skal gjelde.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger på epost: hallo@spreking.no innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.